cavi spiralati

SPIRAL EXTENSIBLE CABLES IM001

Cavi Estensibili Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50

CAVI SPIRALATI IM001
Descrizione Formazione Guaina esterna øD Cavo (mm) øD0 Spirale (mm) Codice articolo

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

2 x 0,14 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 3,7 13,4 IM001-02X014-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

2 x 0,14 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 3,7 14,4 IM001-02X014-0**

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

4 x 0,25 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 4,3 15,6 IM001-04X025-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

8 x 0,25 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 5,9 19,8 IM001-08X025-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

12 x0 ,25 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 6,8 25,6 IM001-12X025-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

3 x 0,34 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 4,8 16,6 IM001-03X034-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

12 x 0,34 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 7,8 27,6 IM001-12X034-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

25 x 0,34 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 10,4 34,8 IM001-25X034-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

2 x 0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 6,2 20,4 IM001-02X050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

4 x 0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 6,9 25,8 IM001-04X050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

4G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 6,9 25,8 IM001-04G050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

5G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 7,4 26,8 IM001-05G050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

7G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 8,6 29,2 IM001-07G050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

12G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 10 34 IM001-12G050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

18G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 11,8 37,6 IM001-18G050-***

Cavi Spiralati Multipolari in PUR ad Alta Estensione - mmq. 0,14 ---> 0,50 no

25G0,50 Poliuretano conforme a UL-CSA standard 13,8 45,6 IM001-25G050-***